Sales Creator

Misja

Misją Sales Creator jest zwiększanie innowacyjności na rynku detalicznym i gastronomicznym, poprzez łączenie najlepszych dostawców z ambitnymi sprzedawcami.

Doświadczenie

Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży detalicznej i biznesie gastronomicznym działającym w międzynarodowym środowisku, pozwala nam dobrze rozumieć rynek i docierać do niego z optymalną propozycją wartości.
Wiemy, że sukces sprzedaży to wynik gry zespołowej pomiędzy producentami, dostawcami i konsumentami. Dobry produkt broni się sam, ale najpierw musi dotrzeć do odbiorcy i być mu właściwie przedstawiony.
Na tym się znamy i to jest nasza oferta!